Fotovoltaika dotáhla vodu

Přidáno na server: 2012-02-15 21:14:47, počet zobrazení: 3409, zdroj: http://energie.tzb-info.cz/109406-elektrina-fotovoltaika-dotahla-vodu. Další novinky zde.

Dlouhá léta dominovaly na poli obnovitelných zdrojů energie v České republice vodní elektrárny. V loňském roce však dosáhla výroba elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách téměř stejného objemu.

Dlouhá léta dominovaly na poli obnovitelných zdrojů energie v České republice vodní elektrárny. V loňském roce však dosáhla výroba elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách téměř stejného objemu.Podle informací Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vyrobily v roce 2011 vodní elektrárny celkem 2835 GWh elektřiny. Po odečtení produkce přečerpávacích vodních elektráren a vlastní spotřeby vodních elektráren na výrobu elektřiny vyrobily vodní elektrárny celkem 2124,40 GWh elektřiny.

 

Jen o 20 GWh méně, tj. 2104,40 GWh vyrobily fotovoltaické elektrárny, rozdíl je tedy menší než jedno procento. Až do listopadu přitom v pomyslném souboji vedly fotovoltaické elektrárny. Nutno však přiznat, že na výsledek měly výrazný vliv mimořádné klimatické podmínky roku 2011 - nízké srážky a vysoká úroveň slunečního záření, která provozovatelům fotovoltaických elektráren částečně kompenzovala ztrátu v důsledku zavedení solární daně.

 

Uvědomíme-li si však na druhou stranu, že vodní elektrárny jsou z větší části koncentrovány na Vltavě, zatímco fotovoltaické elektrárny jsou v elektrizační soustavě rozptýleny rovnoměrněji, je možno odhadovat, že ztráty při přenosu elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách budou nižší než ztráty při přenosu elektřiny z vodních elektráren. Zvláště u malých systémů na střechách rodinných domů se elektřina spotřebuje v místě výroby nebo v nejbližším okolí, takže zatížení přenosové soustavy i ztráty prokazatelně snižují.

 

Celkové ztráty v elektrizační soustavě přesahují 6 % výroby elektřiny. Pokud budeme předpokládat, že ztráty při přenosu elektřiny z fotovoltaických elektráren byly poloviční ve srovnání se ztrátami při přenosu elektřiny z elektráren vodních, je možno konstatovat, že fotovoltaické elektrárny dodaly v roce 2011 koncovým odběratelům asi o 40 GWh více elektřiny než elektrárny vodní.

 

Fotovoltaika při současném instalované výkonu snižuje rozdíl mezi denní a noční výrobou v konvenčních elektrárnách, což umožňuje zvýšit efektivnost jejich provozu. V roce 2011 se přitom potvrdily závěry studie, kterou vypracoval ČEPS ve spolupráci se slovenskou firmou GeoModel, že pravděpodobnost překročení dostupného regulačního výkonu je zanedbatelná.

 

Vodní elektrárny, zvláště ve spojení s elektrárnami přečerpávacími, mohou sloužit k efektivnímu vyrovnávání výroby neregulujících obnovitelných zdrojů (fotovoltaika a vítr). Vzledem k instalovanému výkonu a kapacitě mohou vodní elektrárny i v méně příznivých podmínkách, jaké nastaly v loňském roce, pokrýt většinu výkyvů neregulujících zdrojů i při podstatně vyšším instalovaném výkonu než současných přibližně 2200 MW neregulujících OZE.

 

 

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019