Návratnost fotovoltaické elektrárny

Ekonomice provozu i návratovosti investice budiž věnován následující text. Začneme faktem, že celoplošné dotace v roce 2013 nejsou a nebudou vypsány. Z toho plyne, že pro výpočet návratnosti jsme odkázáni na tyto faktory:

 • pořizovací cena za instalovaný kWp
 • produkce energie na instalovaný kWp
 • výkupní cena za kWh
Jednotlivé faktory si podrobněji probedeme v jednotlivých odstavcích. Na konci stránky ještě uvedeme pár informací, které byste určitě měli vědět a nikdo Vám to z praxe a hlavně z naší konkurence neřekne.Pořizovací cena za kWp

Částka, kterou za FV systém zaplatíte, není vždy přímoúměrná instalovanému výkonu. Je nutné počítat s tím, že pokud si koupíte stavebnici a panely si připevníte na jejich stanoviště sami, tak že zaplatíte méně než při instalaci na klíč. Větší výkon bude mít nižší částku za kWp už jen proto, že výkonnější střídač je v přepočtu na 1kWp připojených panelů levnější a i rozvaděč je např. stejný srovnáme-li nainstalovaný výkon např. 2 kWp a 6 kWp.

Do celkové návratovosti a pořizovací ceny se rovněž promítá možnost financování úvěrem, obzvláště zajímavá je možnost financování instalací na rodinných domech prostřednictvím stavebního spoření - účelem je přece zvýšení kvality bydlení tím, že se stanete energeticky nezávislejšími. V neposlední řadě je také nutné počítat s faktem, že při instalaci na RD určené k bydlení je možné systém pořídit s nižší sazbou DPH. V ostatních případech je DPH vždy v základní sazbě.

Produkce energie na kWp

Základní vlastnosti a závislosti výroby energie ze Slunce jsou napsány na stránce Fotovoltaika, na tomto místě je nasnadě doplnit je o konkrétní čísla. Jak je vidět z mapy vpravo, nejvíce hodin Slunce svítí na jihu Moravy, ovšem ani zbytek republiky na tom také není špatně. Různé odhady proto hovoří o zisku zhruba 100 kWh na m2 fotovoltaického panelu za rok - záleží samozřejmě na účinnosti panelu (panely z naší nabídky dosahují vysoké účinnosti), jeho orientaci k jihu a na sklonu vzhledem k vodorovné rovině. 100 kWh/m2 je samozřejmě průměrná hodnota za rok, bráno v průměru za několik let, roční výtěžnost může kolísat + - 10% (rok 2011 byl např. nadprůměrně slunečný), aktuální je vždy závilá na roční době a počasí. Především panely z krystalicky čistého křemíku (monokrystalu) jsou na počasí více závislé než panely s fotočlánky z polykrystalické mřížky. Monokrystaly tento neduh ale dohání daleko vyšší účinností při přímém ozáření. Ve výsledku je pak jedno jestli mono nebo poly krystal máte na střeše (postřeh z několikaleté praxe).

Na obrázku vpravo si můžete prohlédnout zajímavý graf výšky slunce nad obzorem v různých ročních obdobích a denních hodinách. Závěrem této části textu týkajícího se ročního zisku instalovaného systému je ještě nutné zmínit fakt, že i fotovoltaické články s časem slábnou. Není to nijak závratné, ale přece jen se dá počítat s úbytkem výkonu zhruba 0,8% za rok.

Výkupní cena za kWh

Výkupní cenu elektrické energie stanovuje Energetický regulační úřad a pro provozovny uvedené do provozu v roce 2008 byla v roce 2010 výkupní cena vyrobené energie 14,01 Kč/kWh (přímá dodávka), respektive 13,04 Kč (Zelený bonus). Pro FVE postavené v roce 2009 byla v roce 2010 výkupní cena u elektráren do 30 kWp výkonu na úrovních 13,05 Kč/kWh (přímá dodávka) a 12,08 Kč/kWh (zelený bonus), u FVE nad 30 kWp ještě o 40 haléřů na kilovatě méně.

Zlaté doby fotovoltaiky v ČR jsou už dávno pryč a tak pro nově postavené fotovoltaické elektrárny v roce 2013 v prvním pololetí bude startovací výkupní cena při výkonu do 5 kWp (od 5 do 30 kWp v závorkách) na úrovních 3,41 (2,83) Kč/kWh (přímá dodávka) a 2,86 (2,28) Kč/kWh (zelený bonus), FVE nad 30 kWp nebudou podporovány vůbec. Výkupní cena bude pravidelně valorizována o min. 2% ročně (např. u FVE na RD v Tršicích postavelé v roce 2007 jsme fakturovali zelený bonus v roce 2007 12,65 Kč/kWh, v roce 2008 12,99 Kč/kWh, v roce 2009 13,10 Kč/kWh, v roce 2010 13,40 Kč/kWh, v roce 2011 13,66 Kč/kWh, v roce 2012 13,88 Kč/kWh, a v roce 2013 fakturujeme 14,33 Kč/kWh). Přesné aktulání cenové rozhodnutí si můžete přečíst v dokumentu, který ERU vydal a je zveřejněn na jeho webu. K výkupní ceně je ještě nutné říci, že pro plátce DPH je výkupní cena cenou bez DPH, při fakturizaci je připočítávána základní sazba DPH.

Návratnost investice pro plátce DPH, přímá dodávka

Jinými slovy - návratnost pro všechny ty, kteří chtějí mít FVE na svém RD a nepodnikají, nebo podnikají a nemají problém stát se plátci DPH. Pro jednoduchý příklad si vezmeme malou FVE 10 kWp (40 panelů CEEG SST 250 a střídač Fronius IG 120 Plus) s cenou na klíč 36 Kč/Wp. Postup zjednodušeného výpočtu:

 • Prvotní investice tedy 360 tisíc Kč, DPH nebudeme počítat, to plátci DPH vrátí finanční úřad do měsíce od podání prvního daňového přiznání k DPH...
 • Počítejme, že FVE za rok vyrobí 10 000 kWh
 • Investor tedy utrží 28,3 tisíc Kč za rok
 • Návratnost = 360 / 28,3 = 12,7 let
 • Výkupní cena je garantována na 20 let
 • FVE dalších 7,2 let bude tedy generovat zisk.
 • Celkově za 20 let vygeneruje částku cca 570 tisíc Kč
 • Za 20 let tedy investor vydělá o 210 tisíc víc než do systému vložil. Své prostředky tedy zhodnotí cca 8% ročně, je to sice lepší než inflace, ale mluvíme zde o čisté investici bez bankovních úvěrů a daňové zátěže ...

Návratnost investice pro plátce DPH, zelený bonus

Jinými slovy - návratnost pro všechny ty, kteří chtějí mít FVE na svém RD a nepodnikají, nebo podnikají a nemají problém stát se plátci DPH a navíc si část nebo lépe většinu spotřebují sami. Pro jednoduchý příklad si vezmeme malou FVE 10 kWp (40 panelů CEEG SST 250 a střídač Fronius IG 120 Plus) s cenou 36 Kč/Wp. Postup zjednodušeného výpočtu:

 • Prvotní investice tedy 360 tisíc Kč, DPH nebudeme počítat, to plátci DPH vrátí finanční úřad do měsíce od podání prvního daňového přiznání k DPH...
 • Počítejme, že FVE za rok vyrobí 10 000 kWh
 • Další předpoklad je vlastní spotřeba 8 000 kWh (v létě ohřev bazénu, klimatizace, čerpání vody, provoz výrobny čehokoliv atd...)
 • Investor utrží 22,8 tisíc Kč za rok od distribuční společnosti za to, že energii vyrobil.
 • Investor ušetří 8 000 x náklady na nákup 1 kWh od distribuční společnosti, řekněme 4 Kč, celkem tedy 32 000,- Kč
 • Celkově fakturace + úspora je za 54,8 tisíc
 • Návratnost = 360 / 54,8 = 6,6 let
 • Výkupní cena je garantována na 20 let
 • FVE dalších 13,4 let bude tedy generovat zisk.
 • Celkově za 20 let vygeneruje částku cca 456 tisíc Kč a dalších 640 tisíc ušetří ...
 • Bohužel je vše závislé na tom kolik toho sám spotřebuje, ideální je pak spotřebovat vše. Je třeba si uvědomit, že v létě je energie přebytek a v zimě nedostatek, tedy neuvažujte o využití FVE na topení !!!

Co jinde nepíší a neříkají

Závěrem ještě jedna zajímavá informace - pokud máte kam energii v době přebytku dát, pak je zajímavé si namontovat například přístroj WattCounter, který zajistí minimalizaci přetoků do sítě - tedy efektivita provozu Vaší FVE je maximalizována. Pokud máte zájem o namontování tohoto přístroje, napište nám přes kontaktní formulář a řešení nabídneme.

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019