Cena OTE: Reálná data z FVE online ▶
Zákaznická linka: 588 288 354/ pracovní dny v čase 9:00 - 16:00, pro poptávky prosím využijte výhradně našeho formuláře. Děkujeme.

Hasicí koule Firexball

Protipožární hasící koule určená k aktivnímu i bezobslužnému hašení.

Výrobce: Traiva.

Další položky z kategorie Servis FVE.Samostatně neprodáváme.

Protipožární koule Firexball. Hasicí přístroj nové generace. Zcela mění taktiku, způsob i účinnost hašení.

s designem firmy Signus Corporation USA je nejvyspělejším typem s dvojím použitím. Jednak jako automatické stabílní hasicí zařízení (instalací na stojanku a také jako ruční protředek hašení (vhozením do ohně). Při vzniku požáru a zahřátí ohněm dojde i v místnostech bez dozoru osob k mžikovému rozptylu a automaticky pokryje vrstvou hasicího prášku s vysokou účinností a uhasí požár stejně jako při vhození do ohniska požáru.

 

Použití:


Aktivní: vhodit hasicí kouli do ohně - v případě zpozorování požáru vhoďte nebo zakutálejte kouli do ohně. Hasicí koule se v ohni aktivuje do 3 vteřin, vydá hlasitý zvukový signál pro upozornění a hasicí směs je rozprášena na požár. Není potřeba být blízko požáru ani speciální školení a znalosti.

Pasivní: postavit na samoaktivační držák - jedna z ohromných výhod hasicí koule je automatická aktivace hašení v případě požáru, u něhož není nikdo přítomen. Pokud je umístěna na vhodné místo s vysokým rizikem vzniku požáru, aktivuje se hašení automaticky po dosažení potřebné teploty a uhasí požár.

Výhody hasicí koule Firexball:

  • Snadné použití
  • Žádné školení
  • žádné pohyblivé nebo mechanické součásti.
  • Kompaktní a lehký hasící přístroj
  • Průměr koule 147 mm a hmotnost 1,3 kg

Automatická aktivace

Firexball se aktivuje i v prostoru bez osob. Monitoruje prostor 24 hodin. Funkce alarmu: těsně před rozptýlením prášku vydává zvuk 120 dBA. Tato hodnota nepřekračuje mezní hodnoty práh bolesti.

Ruční hašení

Hodit kouli z povzdálí do ohně umí i dítě. Není potřeba se přibližovat k požáru a riskovat otravu zplodinami nebo popálení. Lze vhodit i dveřmi a oknem. V případě použití na rozvinutý požár významně sníží teplotu a plameny, je poté možno se přiblížit s dalšími ručními hasicími přístroji.

Falešné poplachy vyloučeny

Koule Firexball se neaktivuje bez přítomnosti požáru.

Více informací se dočtete v přiložených dokumentech.

Další foto:

 
VR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57Další informace:


Sledujte nás i na:

 


(c) nemakej.cz 2024


Cenová kalkulace ZDARMA »