Cena OTE: 2.64Kč/kWhReálná data z FVE online ▶
Zákaznická linka: 588 288 354/ pracovní dny v čase 9:00 - 16:00, pro poptávky prosím využijte výhradně našeho formuláře. Děkujeme.

Reálný postup instalace solární elektrárny s dotací Nová zelená úsporám

Zveřejněno: 2020-11-30 07:58:12, počet zobrazení: 15607, zdroj: www.nemakej.cz. Další novinky zde.

Některé firmy inzerují, že dotaci garantují a když ji nedostanete, dají ji ze svého a ještě se to dá do smlouvy. Jak si mohou být tak jisti? Jak to vlastně s tím programem NZÚ je? A jsou ty garance vůbec potřeba?

Probereme si vzorový případ, kdy majitel RD žádá o dotaci na hybridní nebo jen on-grid FVE. Osloví dodavatele s dobrými referencemi z blízkého okolí, aby měl jistotu rychlého servisu, a vyhodnotí si nejlepší nabídku (viz Porovnání nabídek slunečních elektráren s baterií).

Následující postup u nás praktikujeme a považujeme za nejčistší možný, byť instalační firma by za jistých okolností mohla tratit. Do podpisu smlouvy totiž zákazník nic neplatí, firma věří v dobré úmysly projekt FVE zrealizovat a finanční připravenost investora.

Sestavení projektu sluneční elektrárny

Dobře připravený projekt je základ úspěchu. Už při přípravě obchodní nabídky musí dodavatel vědět, jaké jsou vhodné komponenty na konkrétní projekt, nelze vždy použít předchystané řešení. Konkrétní panely, měnič, baterie, konstrukce, přepěťové ochrany, řešení přebytků do teplé vody, optimalizace spotřeby atd. musí být jasné hned na startu. Lepení děr za pochodu je znakem amatérismu.

Podání žádosti na distribuční síť

ČEZ Distribuce a. s., E. ON Distribuce a. s. i PRE mají své formuláře, ty doplní dodavatel FVE o jednopólové schéma zapojení solárního systému a pošle online. Zpravidla do 14 dní přijde smlouva o připojení, kde jsou definovány podmínky připojení, většinou stejné pro všechny smlouvy a dodavatelé FVE je znají. Investor jen podepíše a pošle distribuční společnosti zpět.

Žádost o dotaci z titulu Nová zelená úsporám

Tento krok se řeší současně s připojením a dodavatel FVE přesně ví, ještě před podáním nabídky, jestli žádost může být úspěšná. Co je obsahem žádosti najdete v článku Kolik reálně stojí vyřízení dotace NZU na FVE?

Pro nás je v tento okamžik důležité, že součástí žádosti je i číslo účtu pro výplatu dotace a to musí být majitele objektu. Pouze na toto číslo účtu je pak dotace vyplacena!

Zhruba do 6 týdnů přijde dopis Akceptace žádosti o podporu ze Státniho fondu životního prostředí ČR v rámci programu Nová zelená úsporám, kde se píše:

 • Opatření bude realizováno v předpokládaném rozsahu.
 • Žadatel řádně doloží dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Výše podpory uvedená v tomto akceptačním dopise je maximální.
 • Konečná výše podpory bude určena na základě dokumentů doložených k vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. Stanovení výdajů).
 • V případě nesplnění podmínek Programu nebude podpora poskytnuta.
 • Podpora je poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet žadatele: xxxxx / xxxx

 

Doložení realizace podporovaných opatření – pokyny pro žadatele ve 3. výzvě pro rodinné domy

Tento dokument přijde současně s Akceptačním dopisem. Mimo základní údaje obsahuje především následující informace.

Do kdy a jakým způsobem předkládáte dokumenty

Dokumenty doručte nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise. Můžete je buď donést osobně v úředních hodinách, zaslat poštou nebo využít možnosti jejich elektronického podání.

Všechny dokumenty předkládejte v elektronické nebo listinné podobě. U většiny dokumentů postačí jeho prostá kopie, pokud je vyžadován originál, je to u dokumentu uvedeno.

Jaké dokumenty budete potřebovat něco bude dodavatel FVE po Vás potřebovat doložit, i když jste podepsal(a) plnou moc

 • Vyplněný formulář „Dokumenty k doložení realizace“.
 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele. Pozor: Bankovní účet musí být ve vlastnictví žadatele (pouhé dispoziční právo nestačí).
 • Faktury či jiné účetní doklady související s realizací podporovaných opatření.
 • Potvrzení o úhradě k účetním dokladům. U bezhotovostních plateb se jedná o výpis z bankovního účtu.
 • Doklady prokazující dokončení podpořených opatření dle schválené žádosti - u fotovoltaických systémů doklad o připojení systému k distribuční soustavě – tj. protokol o prvním paralelním připojení výrobny nebo doklad o montáži fakturačního měřícího zařízení. Předkládá se také v relevantních případech u výstavby rodinných domů.

Uf, úřední šiml si tedy zařehtal, většina dokladů bude ale později, je na řadě další krok. Důležité je, že máte smlouvu o připojení a alokovanou částku na dotaci.

Smlouva o dílo a realizace fotovoltaické elektrárny

Až do teď že strany zákazníka vcelku pohoda, tak by to ale mělo být i nadále. Určitě smlouvu podepíšete s důvěryhodným partnerem, protože v jisté části je důvěra nezbytným prvkem Vaší spolupráce. Do tohoto okamžiku realizační firma doufala v podpis smlouvy a teď Vy musíte věřit, že po zaplacení zálohy doveze materiál a vše namontuje tak, aby připojení k distribuční soustavě a dotace klapla na první dobrou. Doporučujeme zálohu do 30 % po podpisu smlouvy, dalších max. 50% při dodání materiálu a zbytek po připojení k distribuční soustavě. Pro nikoho to není likvidační a firma se aspoň bude snažit, aby se proces co nejvíce urychlil.

Připojení solární elektrárny k distribuční soustavě

Tento krok je v celém procesu zprovoznění FVE tím nejzásadnějším. Většina běžných elektroměrů totiž přičítá elektřinu, ať jde dovnitř nebo ven. Abyste neplatili za přebytečnou vyrobenou elektřinu stejně jako za odebranou, nutně potřebujete vyměnit elektroměr za typ čtyřkvadrantní. To se právě stane po požádání o první paralelní připojení. Pracovník distribuce o tomto úkonu vydá protokol. Pak můžete v klidu doplatit za realizaci.

Doložení realizace FVE na SFŽP

Tradá, téměř hotovo, doloží se papíry uvedené výše a Fond peníze vyplatí. Nebude to sice hned, ale za ty prachy to stojí. Žádat může každý a pokud je projekt správně, může i každý peníze dostat. Jak ale bylo napsáno, jen na vlastní účet u banky, ne realizační firmě! Kdo tvrdí, že to bude jinak, od toho rychle pryč, a může to být expert, jaký chce!

Další foto:Zajišťujeme kompletní práce od projektu, vyřízení dotace, až po samotnou realizaci.
Pokud máte zájem o nabídku stavby fotovoltaické elektrárny od nás, zadejte online poptávku zde:
ONLINE POPTÁVKA »

Další články na téma fotovoltaiky:

Postavte FVE sami na rovné střeše

Zveřejněno: 2021-01-25 08:11:05

Ten dělá to a ten zas tohle je název písně z filmu Pekařův císař. Tedy někdo staví sluneční elektrárny a jiný sjednává kupříkladu stavební spoření. Zlaté české ručičky ale má hodně lidí, těm patří tento článek. Ne všechno musí nutně udělat firma, na spoustě věcí se dá ušetřit, lidská síla je v době jejího nedostatku navíc k nezaplacení.

Více zde »  
 

Fotovoltaika v roce 2023 bude hustá!

Zveřejněno: 2022-12-17 11:52:05

50 tisíc instalací malých fotovoltaik (ne všechny jsme instalovali my) v roce 2022 je začátek. Přichází doba prodeje přebytků, sdílené energetiky a střech pokrytých panely do posledního místa. Velký prostor vidíme i na stěnách budov.

Více zde »  
 

Získání dotace garantujeme a dáme vám polovinu panelů zadarmo

Zveřejněno: 2020-10-26 05:15:21

Také vás neustále prudí reklamní hesla vyskakující ze všech stran, sotva se začnete o fotovoltaiku alespoň trochu zajímat? Jak to vlastně je s tou garancí získání dotace? A jak si jedna velká firma může dovolit dát polovinu panelů zadarmo? Pojďme si to rozebrat.

Více zde »  
 
 
VR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57


Další informace:


Sledujte nás i na:

 


(c) nemakej.cz 2023


Cenová kalkulace ZDARMA »