Reálný postup instalace solární elektrárny s dotací Nová zelená úsporám

Zveřejněno: 2020-11-30 07:58:12, počet zobrazení: 835, zdroj: www.nemakej.cz. Další novinky zde.

Některé firmy inzerují, že dotaci garantují a když ji nedostanete, dají ji ze svého a ještě se to dá do smlouvy. Jak si mohou být tak jisti? Jak to vlastně s tím programem NZÚ je? A jsou ty garance vůbec potřeba?

Probereme si vzorový případ, kdy majitel RD žádá o dotaci na hybridní nebo jen on-grid FVE. Osloví dodavatele s dobrými referencemi z blízkého okolí, aby měl jistotu rychlého servisu, a vyhodnotí si nejlepší nabídku (viz Porovnání nabídek slunečních elektráren s baterií).

Následující postup u nás praktikujeme a považujeme za nejčistší možný, byť instalační firma by za jistých okolností mohla tratit. Do podpisu smlouvy totiž zákazník nic neplatí, firma věří v dobré úmysly projekt FVE zrealizovat a finanční připravenost investora.

Sestavení projektu sluneční elektrárny

Dobře připravený projekt je základ úspěchu. Už při přípravě obchodní nabídky musí dodavatel vědět, jaké jsou vhodné komponenty na konkrétní projekt, nelze vždy použít předchystané řešení. Konkrétní panely, měnič, baterie, konstrukce, přepěťové ochrany, řešení přebytků do teplé vody, optimalizace spotřeby atd. musí být jasné hned na startu. Lepení děr za pochodu je znakem amatérismu.

Podání žádosti na distribuční síť

ČEZ Distribuce a. s., E. ON Distribuce a. s. i PRE mají své formuláře, ty doplní dodavatel FVE o jednopólové schéma zapojení solárního systému a pošle online. Zpravidla do 14 dní přijde smlouva o připojení, kde jsou definovány podmínky připojení, většinou stejné pro všechny smlouvy a dodavatelé FVE je znají. Investor jen podepíše a pošle distribuční společnosti zpět.

Žádost o dotaci z titulu Nová zelená úsporám

Tento krok se řeší současně s připojením a dodavatel FVE přesně ví, ještě před podáním nabídky, jestli žádost může být úspěšná. Co je obsahem žádosti najdete v článku Kolik reálně stojí vyřízení dotace NZU na FVE?

Pro nás je v tento okamžik důležité, že součástí žádosti je i číslo účtu pro výplatu dotace a to musí být majitele objektu. Pouze na toto číslo účtu je pak dotace vyplacena!

Zhruba do 6 týdnů přijde dopis Akceptace žádosti o podporu ze Státniho fondu životního prostředí ČR v rámci programu Nová zelená úsporám, kde se píše:

 • Opatření bude realizováno v předpokládaném rozsahu.
 • Žadatel řádně doloží dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Výše podpory uvedená v tomto akceptačním dopise je maximální.
 • Konečná výše podpory bude určena na základě dokumentů doložených k vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. Stanovení výdajů).
 • V případě nesplnění podmínek Programu nebude podpora poskytnuta.
 • Podpora je poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet žadatele: xxxxx / xxxx

 

Doložení realizace podporovaných opatření – pokyny pro žadatele ve 3. výzvě pro rodinné domy

Tento dokument přijde současně s Akceptačním dopisem. Mimo základní údaje obsahuje především následující informace.

Do kdy a jakým způsobem předkládáte dokumenty

Dokumenty doručte nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise. Můžete je buď donést osobně v úředních hodinách, zaslat poštou nebo využít možnosti jejich elektronického podání.

Všechny dokumenty předkládejte v elektronické nebo listinné podobě. U většiny dokumentů postačí jeho prostá kopie, pokud je vyžadován originál, je to u dokumentu uvedeno.

Jaké dokumenty budete potřebovat něco bude dodavatel FVE po Vás potřebovat doložit, i když jste podepsal(a) plnou moc

 • Vyplněný formulář „Dokumenty k doložení realizace“.
 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele. Pozor: Bankovní účet musí být ve vlastnictví žadatele (pouhé dispoziční právo nestačí).
 • Faktury či jiné účetní doklady související s realizací podporovaných opatření.
 • Potvrzení o úhradě k účetním dokladům. U bezhotovostních plateb se jedná o výpis z bankovního účtu.
 • Doklady prokazující dokončení podpořených opatření dle schválené žádosti - u fotovoltaických systémů doklad o připojení systému k distribuční soustavě – tj. protokol o prvním paralelním připojení výrobny nebo doklad o montáži fakturačního měřícího zařízení. Předkládá se také v relevantních případech u výstavby rodinných domů.

Uf, úřední šiml si tedy zařehtal, většina dokladů bude ale později, je na řadě další krok. Důležité je, že máte smlouvu o připojení a alokovanou částku na dotaci.

Smlouva o dílo a realizace fotovoltaické elektrárny

Až do teď že strany zákazníka vcelku pohoda, tak by to ale mělo být i nadále. Určitě smlouvu podepíšete s důvěryhodným partnerem, protože v jisté části je důvěra nezbytným prvkem Vaší spolupráce. Do tohoto okamžiku realizační firma doufala v podpis smlouvy a teď Vy musíte věřit, že po zaplacení zálohy doveze materiál a vše namontuje tak, aby připojení k distribuční soustavě a dotace klapla na první dobrou. Doporučujeme zálohu do 30 % po podpisu smlouvy, dalších max. 50% při dodání materiálu a zbytek po připojení k distribuční soustavě. Pro nikoho to není likvidační a firma se aspoň bude snažit, aby se proces co nejvíce urychlil.

Připojení solární elektrárny k distribuční soustavě

Tento krok je v celém procesu zprovoznění FVE tím nejzásadnějším. Většina běžných elektroměrů totiž přičítá elektřinu, ať jde dovnitř nebo ven. Abyste neplatili za přebytečnou vyrobenou elektřinu stejně jako za odebranou, nutně potřebujete vyměnit elektroměr za typ čtyřkvadrantní. To se právě stane po požádání o první paralelní připojení. Pracovník distribuce o tomto úkonu vydá protokol. Pak můžete v klidu doplatit za realizaci.

Doložení realizace FVE na SFŽP

Tradá, téměř hotovo, doloží se papíry uvedené výše a Fond peníze vyplatí. Nebude to sice hned, ale za ty prachy to stojí. Žádat může každý a pokud je projekt správně, může i každý peníze dostat. Jak ale bylo napsáno, jen na vlastní účet u banky, ne realizační firmě! Kdo tvrdí, že to bude jinak, od toho rychle pryč, a může to být expert, jaký chce!

Další foto:Četli jste? Fotovoltaika svépomocí, problém zvaný Grid-Free

Zveřejněno: 2021-02-22 07:15:26

Grid Free fotovoltaické elektrárny je marketingový tah na lidi, kteří fandí fotovoltaice, rádi by si ji pořídili a po přečtení článků na internetu nabydou dojmu, že vše zvládnou sami. Pojďme si dát plusy a mínusy pěkně na jednu hromádku. Nic ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Bu, bu, bu!

Více zde.  
 

Porovnání HV baterií pro použití s hybridními měniči Solax

Zveřejněno: 2020-05-18 08:33:44

Nedávno jsme se na našem webu zabývali tématem kapacity akumulátorů elektrické energie dostatečné pro pokrytí spotřeby odbětného místa v době, kdy už Slunce nesvítí, tak abychom měli dostatek kapacity pro tzv. Time shift a jaký výkon FV panelů k tomu by asi tak nějak seděl. Dnes se podíváme na ukázku konkrétního měniče a možnosti připojení baterií. Snad bude další rozhodování o kapacitě baterií jasnější.

Více zde.  
 

Virtuální baterie není to pravé ořechové

Zveřejněno: 2020-10-19 09:03:44

Už několikrát jsme se na našem webu s pojmem virtuální baterie setkali. Člověk by řekl, píše se o tom, tak to musí být super! Pojďme se na to podívat zleva, zprava a odshora dolů. Třeba budeme inspirovat k lepším řešením, třeba k lepším produktům.

Více zde.  
 
 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel: 603 872 069
(pouze 08-15 hod v pracovní dny)
E-mail: ruzicka (zavináč) nemakej.cz


Uživatel:
E-MAIL

HESLO


Další informace:


Sledujte nás i na:

 
(c) nemakej.cz 2021