Malé solární zdroje mají letos větší šanci na připojení do sítě než loni

Přidáno na server: 2012-01-15 21:29:55, počet zobrazení: 2847, zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/male-solarni-zdroje-maji-letos-vetsi-sanci-na-pripojeni-do-site-nez-loni--1003249. Další novinky zde.

 

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů budou mít letos větší šanci připojit své elektrárny do sítě. Pro provozovatele slunečních a větrných elektráren je teď je v rozvodné síti České republiky k dispozici 65 megawattů. Loni ale distribuční společnosti připojování nových elektráren ve většině míst republiky v podstatě zastavily.

 

 

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů budou mít letos větší šanci připojit své elektrárny do sítě. Pro provozovatele slunečních a větrných elektráren je teď je v rozvodné síti České republiky k dispozici 65 megawattů. Loni ale distribuční společnosti připojování nových elektráren ve většině míst republiky v podstatě zastavily.V souvislosti s boomem solárních elektráren totiž byla rezervována pro smlouvy o připojení tak velká část sítě, že nové žádosti distributoři nepřijímali.  

Teprve koncem loňského roku se ukázalo, kolik smluv se skutečně naplní. Někteří investoři totiž svůj projekt nedokázali dotáhnout do konce a nasmlouvanou kapacitu proto nevyužili.  

Společnosti, které rozvodné sítě provozují – tedy distributoři a Česká elektrická přenosová soustava – už proto ví, kolik kapacity je pro nové zdroje k dispozici.   Teď bude možné připojit do elektrické soustavy nejméně 65 dalších megawattů ze solárních a větrných elektráren.  

„Je to tak. Každý, kdo přijde a požádá o připojení, tak jeho žádost bude samostatně vyhodnocena. My takhle na přenosové soustavě pracujeme vždy. Prostě každý, kdo přijde, tak jeho žádost je individuálně přepočítána, propočítán vliv a dostane vyjádření,“ potvrdil generální ředitel ČEPSu Vladimír Tošovský. 

„My od nich máme informace o tom, kolik v soustavě mají připojeno zdrojů a jaké jsou to zdroje, zda je lze či nelze regulovat, a zároveň kolik ještě mají podepsaných smluv. My zároveň provedeme výpočet chodu soustavy a pakliže se tam ještě objeví prostor pro další neregulovatelné zdroje, tak potom zveřejníme, že prostě je ještě nějaký prostor,“ dodává. 

Ubylo sporů řešených regulačním úřadem 

ČEPS ale připojuje jen velké zdroje, ty menší směřují do distribučních soustav jako jsou E-On, ČEZ distribuce nebo Pražská energetika. 

„Podle sdělení provozovatelů distribučních soustav by znovu mělo být povoleno připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy České republiky. To znamená, že počet sporů řešených na půdě Energetického regulačního úřadu o připojení do soustavy by měl rapidně klesnout,“ říká místopředseda ERÚ Antonín Panák. 

Tuto skutečnost potvrzuje i právník Luděk Šikola, který zastupuje některé malé solární výrobce při sporech o připojení do sítě:  

„Od nového roku se ta situace změnila a distribuční společnosti připojují, aniž by bylo potřeba vést spory před ERÚ.“ 

Velkou roli podle něj hraje také rozhodnutí regulačního úřadu v předchozích sporech, podle kterého musí distribuční firmy přistupovat ke každé žádosti o připojení jednotlivě.  

„Tou zásadní změnou je argumentace ERÚ, díky níž bylo těm našim žádostem vyhověno. A sice spočívá ta změna v tom, že Energetický regulační úřad uznal náš argument, že v otázce sporů o připojení elektráren je potřeba každou elektrárnu posuzovat individuálně, to znamená posuzovat její vliv na spolehlivost a bezpečnost elektrizační soustavy,“ dodává. 

 

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019