Energetici šturmují proti solárním elektrárnám. Zničí nám síť.

Přidáno na server: 2010-02-14 18:59:28, počet zobrazení: 2270, zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/191811-energetici-sturmuji-proti-solarnim-elektrarnam-znici-nam-sit.html. Další novinky zde.

Dramatické zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, způsobené zejména výrazným rozvojem fotovoltaiky (solárních panelů), už pro Česko znamená reálné ohrožení rozvodné sítě. Pokud by solární a větrné elektrárny byly připojovány do sítě stejným tempem jako doposud, hrozí údajně výpadky v dodávkách proudu domácnostem i firmám.

Dramatické zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, způsobené zejména výrazným rozvojem fotovoltaiky (solárních panelů), už pro Česko znamená reálné ohrožení rozvodné sítě. Pokud by solární a větrné elektrárny byly připojovány do sítě stejným tempem jako doposud, hrozí údajně výpadky v dodávkách proudu domácnostem i firmám.

Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou soustavu, proto bije na poplach. Minulý týden se obrátila na distribuční společnosti, tedy ČEZ, E.ON a Pražskou energetiku (PRE), aby přestaly k síti připojovat nové obnovitelné zdroje.

„Ze zákona musíme předcházet stavu nouze. Do soustavy nelze připojit více výkonu, než z ní lze odebrat, to nám jednoduše neumožňují fyzikální zákony,“ řekla Právu mluvčí ČEPS Jana Jabůrková.

Upozornila, že na konci loňského roku bylo do přenosové soustavy v Česku připojeno přes 600 megawattů výkonu fotovoltaických a větrných elektráren. „Kladná stanoviska k žádostem o připojení těchto zdrojů v rámci celé ČR dosahují dalších 3500 megawattů výkonu,“ dodala. Jejich uvedení do provozu by ale přenosovou síť pravděpodobně zcela položilo.

ČEPS chce síť posílit, přesto však na takový nápor nemůže stačit. „Do posílení kapacity sítě plánujeme investovat asi 5 miliard korun ročně,“ dodala Jabůrková.

ČEPS pohrozil, že pokud nedojde ke změně pravidel, podle kterých nyní distributoři po kladném stanovisku Energetického regulačního úřadu musí připojit obnovitelné zdroje do sítě, bude nucen tyto zdroje odstavovat z provozu. To by mohlo pro investory větrných a fotovoltaických elektráren znamenat ohrožení jejich investic.

Podle právníků by odstavením zdrojů nastala složitá právní situace. „Pokud by k takové situaci došlo a zdroj by byl skutečně odstaven z provozu, nastala by velmi složitá právní situace. Neznamenalo by to rizika pouze pro investora, ale také pro stát, vyplývající z jeho případné odpovědnosti,“ uvedl Michal Hrnčíř z advokátní kanceláře Ambruz & Dark.

Dražší proud a nestabilita

Distribuční společnosti zatím vyhodnocují situaci, s varováním ČEPS ale souhlasí. „Informace od ČEPS vyhodnocujeme. Už v listopadu loňského roku jsme ale upozorňovali, že současné tempo připojování obnovitelných zdrojů je neudržitelné. Jak z finančních důvodů, neboli rychle rostoucích nákladů domácností i firem na podporu obnovitelných zdrojů, tak z hlediska spolehlivosti fungování přenosové soustavy, řekl Právu mluvčí E.ON Vladimír Vácha.

„Souhlasíme s ČEPS, že současný rozmach nových fotovoltaických a větrných elektráren představuje hrozbu pro stabilitu elektrizační soustavy České republiky. Objem peněz směřující na podporu těchto zdrojů představuje vážnou hrozbu i pro ceny elektřiny, které budou platit domácnosti a podniky,“ řekl Právu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Podle mluvčího PRE Petra Holubce se výzva ČEPS pražského distributora netýká. „Problémy nemáme, protože v Praze je solárních i větrných elektráren málo a nové projekty nechystají. Postoji ČEPS ale plně rozumíme,“ uvedl Holubec.

Dalším postupem bude podle ČEPS vypracování nových podmínek pro připojení těchto zdrojů společně se zástupci distribučních společností. Další informace oznámí provozovatel přenosové soustavy počátkem března.

Konec boomu příští rok?

Energetický regulační úřad, který se snaží solární boom zastavit, sice pro letošek snížil výkupní cenu o zákonné maximum pět procent, investice do fotovoltaiky přesto zůstávají extrémně výhodné zejména pro zahraniční investory. Výkupní ceny v Německu klesly o 11 procent a jsou v současnosti téměř o 40 procent nižší než výkupní ceny v České republice.

Úřad se snaží změnit zákon o obnovitelných zdrojích tak, aby mohl snižovat výkupní ceny elektřiny o více než pět procent ročně s platností od příštího roku. Od roku 2011 by chtěl úřad snížit výkupní cenu elektřiny ze slunce o 25 až 30 procent. To by podle předsedy úřadu Josefa Fiřta vyrovnalo výnosnost investic s výnosností ostatních obnovitelných zdrojů. Připravenou novelu zákona ale ještě mohou změnit poslanci.

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019