Stát omezí odběr proudu ze solárních elektráren, bude-li hrozit blackout

Přidáno na server: 2011-04-26 21:39:39, počet zobrazení: 2576, zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/stat-omezi-odber-proudu-ze-solarnich-elektraren-bude-li-hrozit-blackout-1a9-/ekonomika.aspx?c=A110426_130701_ekonomika_fih. Další novinky zde.

Hrozí přetížení sítě, neberte tolik proudu od solárních elektráren a větrníků. Zhruba tak by mohl v budoucnu vypadat příkaz některé státní instituce, která dohlíží na trh s elektřinou. Ministerstvo totiž chystá změnu energetického zákona tak, že se při hrozbě blackoutu bude moci dočasně omezit odběr alternativní výroby proudu.  
Hrozí přetížení sítě, neberte tolik proudu od solárních elektráren a větrníků. Zhruba tak by mohl v budoucnu vypadat příkaz některé státní instituce, která dohlíží na trh s elektřinou. Ministerstvo totiž chystá změnu energetického zákona tak, že se při hrozbě blackoutu bude moci dočasně omezit odběr alternativní výroby proudu.   O novelizaci energetického zákona informovaly Hospodářské noviny. Změnu bude projednávat Poslanecká sněmovna.
Důvodem je, že se v minulém roce prudce zvýšil podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů, řídit "provoz" elektřiny v síti je výrazně složitější a riziko výpadků proudu (takzvaného blackoutu) roste.
"Problém vzniká v udržení trvalé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou," řekla Zuzana Dvořáková, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje přenosovou soustavu. V případě přetížení přenosové soustavy by mohly sluneční a větrné elektrárny dodávat méně, nedostaly by přitom žádnou náhradu.
"Bohužel situace v přenosových a distribučních sítích došla tak daleko, že je nutné připustit i omezení výroby z ekologických zdrojů," sdělil listu Jiří Šťastný, ředitel státní společnosti OTE, která se zabývá také organizováním a vyrovnáváním trhu s elektřinou.
U současné právní úpravy bylo omezení výroby elektřiny dovoleno jen v extrémních situacích, jako jsou například havárie či ohrožení života. Pokud novela projde, mělo by to jít i v situacích jako "ohrožení bezpečnosti či stability sítě."
Elektrárny by musely platit miliony za nová zařízení
Platí to pro všechny druhy elektráren, ale právě u těch slunečních, případně větrných, jsou výkyvy nejvyšší, a změna tak dopadne pouze na ně, napsaly HN. Místopředseda Energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček připustil, že by situace teoreticky mohla nastat třeba v létě u fotovoltaických elektráren.
Výrobcům alternativní elektřiny se to pochopitelně vůbec nelíbí. Už loni je stát kvůli solárnímu boomu "potrestal" například vyššími daněmi.
"Obáváme se zneužití a nadužívání novely ze strany provozovatelů přenosových a distribučních sítí," řekl Štěpán Chalupa z České společnosti pro větrnou energii. Podobný názor mají fotovoltaici. Exministr průmyslu a poslanec za ČSSD Milan Urban si myslí, že je novela zapotřebí a zneužívána nebude.
Navrhovaná novela také nařizuje velkým elektrárnám s výkonem nad 100 kW dovybavit se dispečerským řízením, které by umožnilo automatickou regulaci. Náklady na takové zařízení jsou v řádech milionů korun.
 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019