Stát chystá regulaci solárních elektráren. Chce se vyhnout přetížení sítě

Přidáno na server: 2011-04-30 22:46:32, počet zobrazení: 3603, zdroj: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-51681940-stat-pri-pretizeni-omezi-solarni-energii. Další novinky zde.

Solárních elektráren je moc. Stát je chce ještě více regulovat. Hrozí totiž riziko blackoutu. Zástupci provozovatelů fotovoltaických elektráren se ale brání, trvají na přesných podmínkách regulace

Solárních elektráren je moc. Stát je chce ještě více regulovat. Hrozí totiž riziko blackoutu. Zástupci provozovatelů fotovoltaických elektráren se ale brání, trvají na přesných podmínkách regulace

Aby se Česká republika vyhnula blackoutu, připravuje stát možnost omezit odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů. V případě přetížení přenosové sítě tak budou sluneční a větrné elektrárny dodávat méně a nedostanou v tomto případě žádnou náhradu.

Změnu energetického zákona, která to umožní, má projednat sněmovna. Navrhlo ji ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kvůli výraznému nárůstu solárních elektráren v minulém roce se totiž prudce zvýšil podíl nestabilních zdrojů energie. Tedy hlavně energie závislé na slunečním svitu. Řídit "provoz" elektřiny v tuzemské síti je proto nyní výrazně složitější a riziko blackoutu vyšší.

"Problém vzniká v bilanci, tedy v udržení trvalé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou," říká Zuzana Dvořáková, mluvčí státní společnosti ČEPS, jež řídí provoz páteřní přenosové soustavy. Na sítě ČEPS jsou potom napojeni regionální distributoři.

"Bohužel situace v přenosových a distribučních sítích došla tak daleko, že je nutné připustit i omezení výroby z ekologických zdrojů," potvrdil HN Jiří Šťastný, ředitel státem vlastněné společnosti OTE, která se zabývá i organizováním a vyrovnáváním trhu s elektřinou.

U stávající právní úpravy bylo omezení výroby elektřiny dovoleno jen v extrémních situacích, jako jsou například havárie či ohrožení života, nyní to půjde i v případech definovaných jako "ohrožení bezpečnosti či stability sítě".Solárníci mají obavy ze zneužití

"Může se stát, že hlavně v létě dojde k omezení odběru zejména od fotovoltaických elektráren," připouští Blahoslav Němeček, místopředseda Energetického regulačního úřadu. Podle Němečka se tak stane pouze při "nešťastné souhře okolností" a po vyčerpání všech jiných řešení.

Výrobci se snadnější možnosti regulace dodávek a tudíž i snížení svých tržeb obávají. Stát už totiž loni na podzim omezil podnikání v solární energetice, když zdanil fotovoltaikům tržby.

Návrhu nového zákona navíc zatím chybí vyhláška, která jasně stanoví pravidla, za kterých je bude možné odpojit.

"Obáváme se zneužívání a nadužívání novely ze strany provozovatelů přenosových a distribučních sítí," říká Štěpán Chalupa z České společnosti pro větrnou energii.

Podobný postoj zaujímají i fotovoltaici. "Navrhovaná úprava je jednodušeji zneužitelná a umožňuje systémové a dlouhodobé odpínání zdrojů," varuje Jakub Hájek z advokátní kanceláře NH Partners, která zastupuje solární podnikatele.

Elektřina z obnovitelných zdrojů

Zákon proti blackoutu

- Zavádí možnost automatického omezení výroby např. v solárních elektrárnách

- Nařizuje všem elektrárnám s výkonem nad 100 kW nainstalovat na vlastní náklady zařízení, které omezení výroby umožní.

4,4 Kč

Tolik v případě schválení novely zaplatí ročně průměrná domácnost jako příspěvek na provoz Energetického regulačního úřadu. Dosud je tato instituce financována ze státního rozpočtu.

Hrozba blackoutu

Pravděpodobnost výrazného výpadku elektřiny, který přeruší zásobování rozsáhlejšího území, se zvýšila. Může za to růst nestabilních zdrojů energie.

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019