Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů

Přidáno na server: 2010-06-28 21:49:38, počet zobrazení: 2356, zdroj: http://zpravy.kurzy.cz/231930-narodni-akcni-plan-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju-masivni-podpora-spaloven-voda-slunce-a/. Další novinky zde.

Do konce června má Ministerstvo průmyslu a obchodu předložit Evropské komisi Národní akční plán pro obnovitelné zdroje. Návrh dokumentu, kterým Česká republika nastaví rámec pro rozvoj alternativních zdrojů energie pro příštích deset let, předpokládá významný rozvoj energetického využití nevytříděné biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu a lesní biomasy. Zelenou tak dostanou komodity, které jsou v Evropě využívány pouze druhotně.

Do konce června má Ministerstvo průmyslu a obchodu předložit Evropské komisi Národní akční plán pro obnovitelné zdroje. Návrh dokumentu, kterým Česká republika nastaví rámec pro rozvoj alternativních zdrojů energie pro příštích deset let, předpokládá významný rozvoj energetického využití nevytříděné biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu a lesní biomasy. Zelenou tak dostanou komodity, které jsou v Evropě využívány pouze druhotně.

 

Naopak až dramatického omezení se ze strany ministerstva v návrhu dostalo fotovoltaice a podíly na výrobě elektřiny byly sníženy také bioplynu a energii získané z vody v malých vodních elektrárnách. „Volná kapacita pro nově instalované zdroje solární energie by v případě schválení tohoto akčního plánu činila 45 MW za celých deset let. Ročně by se tak jednalo o méně než 1 % z kapacity, která by podle odhadu ministerstva měla být připojena do konce letošního roku. Přitom právě energie ze slunce má mezi obnovitelnými zdroji jako jediná potenciál pokrýt značnou část spotřeby elektřiny české populace,“ upozorňuje Aleš Spáčil, jednatel společnosti Conergy, která patří ke špičce světové fotovoltaiky.

 

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje dále počítá s tím, že v roce 2020 bude podíl výroby elektřiny získané ze zpracování komunálního odpadu stejně vysoký, jako ze speciální biomasy pěstované na zemědělské půdě. „Dojde tak k masivní podpoře spaloven komunálního odpadu, jejichž podíl by vzhledem k vedlejším negativním efektům měl odpovídat pouze charakteru druhotného zdroje energie,“ popisuje Spáčil a upozorňuje na další podstatný nedostatek materiálu: „Návrh akčního plánu se navíc v postatě nezabývá jedním z nejdůležitějších témat OZE, a to nutnými opatřeními na elektrické distribuční síti, která by umožnila masivnější připojování decentralizovaných výroben energie z obnovitelných zdrojů. Navíc úplně chybí plán zavedení tzv. chytrých sítí, které umožní efektivně eliminovat výkyvy v produkci elektřiny na daném území.“     

 

Nebude-li ministerstvo akceptovat připomínky fotovoltaické veřejnosti a pokud Evropská komise nebude mít k navrženému Akčnímu plánu ministerstva připomínky, které by současné znění změnily, dojde podle Spáčila k absolutnímu zastavení české fotovoltaiky. „Omezení, která ze strany státních institucí během letošního roku přicházela, byla vždy úřady vysvětlována jako snaha o nastavení predikovatelných podmínek. Tento dokument však jde mnohem dál a jeho případné přijetí v navrženém znění legitimizuje snahy o zastavení celého oboru v České republice,“ vysvětluje Spáčil. Zároveň soudí, že tak podstatný zásah do energetické situace v České republice, která má přímý podíl na kvalitě životního prostředí, měl být diskutován se širokou veřejností už v době svého vzniku. „Při tak podstatném dokumentu by ministerstvo mělo jasně doložit, z jakých podkladů zpracovatelé vycházeli a proč záměry neodpovídají ani výsledkům Potenciálových studií, které využívala i nezávislá energetická komise vlády vedená Václavem Pačesem,“ upozorňuje Spáčil a dodává, že přijetím akčního plánu v tomto znění otevře stát přímou cestu k dalším administrativním překážkám pro rozvoj fotovoltaiky a především k radikálnímu snížení výkupních cen, které ve své podstatě zastaví celé odvětví tím, že vyloučí rozumnou návratnost investice.

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019