Elektrárny okrádají slunce

Přidáno na server: 2009-07-22 15:25:53, počet zobrazení: 3285, zdroj: http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/elektrarny-okradaji-slunce20090721.html. Další novinky zde.

Zájem o sluneční elektrárny v Česku za poslední rok a půl mimořádně stoupá. Loni jich bylo spuštěno 850, další stovky přibývají letos.

Důvod? Výhodné podmínky jejich provozování. Solární elektrárny si budují svoji pozici na trhu výroby elektřiny. První vlaštovky se už objevují také na Teplicku.

Na poli u Žalan byla uvedena v minulých dnech do zkušebního provozu mobilní solární elektrárna. Podle informace ze stránek Energetického regulačního úřadu do rozvodné energetické sítě dodává 0,5 MW výkonu.

Je zde přes tři tisíce křemíkových solárních panelů umístěných na zeleně natřených dřevěných stojanech s betonovými závažími. Takže celý komplex zapadá do terénu. Solární elektrárna se zde má ještě růzrůstat.

V Teplicích se také diskutuje o tom, že by se solární panely mohly objevit na střechách panelových domů. Vše je ale zatím v jednání.

Ve Světci vyroste velká elektrárna

Fotovoltaická elektrárna vyroste také na katastrálním území obce Světec, v prostoru zrekultivovaného území bývalého dolu Lotta Marie. Vlastníci pozemků si v létě loňského roku podali žádost o povolení ke kácení dřevin z důvodu připravované výstavby fotovoltaické elektrárny v obci Světec na ploše zhruba 10 hektarů. Stavba má být řešena pomocí ocelových konstrukcí, na kterých budou připevněny monokrystalické solární panely. Přestože povolení ke kácení nebylo vydáno a v odborném stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bylo jasně uvedeno, že porost je přírodně cennou lokalitou, jeho plošnou likvidaci nedoporučují a s ohledem na předpokládaný výskyt zvláště chráněných živočišných druhů by mělo být nejprve provedeno biologické hodnocení, byl veškerý porost v březnu letošního roku nemilosrdně vykácen. I když došlo k porušení zákona a orgán ochrany přírody může za nesplnění podmínek pro kácení uložit fyzické osobě pokutu od 10 tisíc do 100 tisíc korun, rozhodla se obec Světec k velkorysému kroku a dohodě. „Nemáme jako obec nic proti stavbě solární elektrárny, ale je třeba respektovat zákony a ne zbytečně zlikvidovat veškerou zeleň. Pracujeme nyní na přijatelné smlouvě ve které bude jasně dán náš požadavek na výsadbu náhradní zeleně. Pak už výstavbě elektrárny nebude nic bránit, územní rozhodnutí na výstavbu už bylo vydáno,“ uvedla starostka obce Světec Soňa Prachfeldová.

Podle výpisu ze stránek Energetického regulačního úřadu je na Teplicku také už několik domácností, které využívají solární energii. Mají třeba na střeše umístěný solární panel, který „okrádá slunce“ o paprsky.

Energetický regulační úřad chce razantně snížit výkupní cenu elektřiny vyráběné ze slunce solárními elektrárnami. Důvodem je příliš vysoká cena sluneční energie, za kterou se platí téměř 14 korun, zatímco elektřina z větru stojí 2,40 Kč. Podle platných pravidel však nesmí ERÚ snížit výkupní cenu elektřiny z obnovitelných zdrojů o více než pět procent ročně. Proto úřad hledá společně s vládou cestu, jak změnit stávající pravidla.

Elektrárny na sluneční pohon by mohly vyrůst i v Bílině. Jak vysvětlil bílinský starosta Josef Horáček, město vstoupilo do jednání o případném umístění solárních panelů na ploché střechy bílinských škol. Zatím se však jedná o pouhý nástin. Další možnost výstavby solární elektrárny se nabízí podle starosty na bílinském pozemku, ale v katastru obce Světec, v místech bývalé skládky. „Zatím žádnou elektrárnu nemáme a nebráníme se jí,“ řekl starosta s tím, že firmy, které stvějí tyto elektrárny musejí vždy mít vyjádření od příslušného města. Radnice tak má možnost ovlivňovat, kde elektrárnu chce a kde ne. Na střechách škol by tak solární panely rozhodně nevadily a školám by přinášely také určitý výnos. Jak to dopadne, se uvidí časem.

Fotovoltaická elektrárna by mohla vyrůst i v Novosedlicích. Část by mohla zainvestovat obec, ovšem jen s pomocí velkého úvěru. O dalším postupu se bude jednat. Obec buď pronajme celý pozemek firmě, která zde pistaví elektrárnu, anebo bude část financovat sama. Návratnost investice činí zhruba 10 let. Na tuto dobu by však šly v obci bohužel stranou další projekty.

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019