Řízení spotřeby v režimu ZELENÝ BONUS

Přidáno na server: 2010-06-11 12:06:10, počet zobrazení: 5762, zdroj: http://www.enika.cz/host/solarni-energie.enika.cz.html. Další novinky zde.

Firma ENIKA.CZ přišla s řešením, které umožnuje automaticky regulovat vlastní spotřebu tak, aby provozovatel fotovoltaické elektrárny spotřeboval většínu energie na místě výroby a využil tak maximálně tzv. ZELENÝ BONUS.

Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, např. z fotovoltaické elektrárny (dále FVE) v režimu tzv. „zeleného bonusu„ motivuje, aby provozovatel FVE co největší podíl vyrobené energie spotřeboval přímo na místě výroby. Z tohoto důvodu provozovatelé FVE hledají řešení, jak co nejvíce energie sami ekonomicky využít. Jelikož FVE dodává po většinu doby velmi proměnný výkon, je poměrně náročné se tomuto faktu přizpůsobit pomocí manuálního nebo jednoduchého časového zapínání a odpojování spotřebičů. Lépe je celou úlohu řešit automaticky, podle aktuálního stavu výroby energie.

Pro profesionální řešení celého problému, které Vám nabízíme, jsme použili osvědčené a spolehlivé komponenty ze sortimentu průmyslové automatizační techniky, jakými jsou dvojitý čítač UDM60, digitální elektroměr EM24, EM23 nebo EM10 a polovodičová relé řady RJ1A.

Jelikož se celé řešení skládá z několika dílčích úloh, jsou níže uvedeny a popsány možné varianty použitých přístrojů, vhodných pro:
• průběžné získávání hodnot okamžité výroby a okamžité vlastní spotřeby energie.
• výpočet hodnoty momentální nadvýroby energie z FVE a řízení spínání přídavných zátěží.

Informace o momentální výrobě a momentální vlastní spotřebě energie získáme z digitálních elektroměrů pomocí pulzních výstupů. Tyto pulzní výstupy přivedeme na vstupy dvojitého čítače impulzů (UDM60), který po správném nastavení poměru pulz/kW zobrazí na prvním displeji aktuální výkon FVE přímo v kW a na druhém pak přebytek energie (rozdíl mezi momentální výrobou a spotřebou).
Výstupní reléový modul pak tento přebytek energie porovnává s přednastavenými hodnotami pro ovládání jednotlivých zátěží (1 až 4 zátěže podle požadavku zákazníka). Pro každou zátěž je možné defi novat zvlášť mez připojení, hysterezi a zpoždění při sepnutí a odpojení.

Více si přečtěte zde: http://www.enika.cz/host/solarni-energie.enika.cz.html

Další foto:

 

Novinky ve fotovoltaiceVR OZE systems s.r.o.
Tršice 54
783 57

Tel. viz. O firmě
E-mail: O firmě

(c) nemakej.cz 2019